Wihreä Puu logo

Setlementti Tampere ry on tehnyt yhteisötyötä länsi-tamperelaisessa Tesoman lähiössä vuodesta 1995 lähtien. Yksikön toimitila on yhteisötalo Wihreä Puu. Vuosien aikana työmuotoja ja -malleja on kehitetty havainnoimalla alueen kehittymistä ja asukkaiden arkea. Tavoitteena on ollut luoda palveluja ja toimintoja yhteisön tarpeista lähtien, näkökulmana yksilöiden ja yhteisön voimaantuminen sekä arjen haasteisiin tarttuminen.

 

Wihreä Puu tekee alueellista työtä lapsiperheiden, lasten ja nuorten sekä ikäihmisten parissa. Työmme toisena painopistealueena on aluetyö muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Aluetyön työryhmät järjestävät vuosittain alueella jo perinteiksi muodostuneita tapahtumia mm. Tesomapäivä ja Länsi Liikkeelle -kävelytapahtuma.

 

Tavoitteitamme:

  • luoda luottamukseen perustuvia, toimivia vuorovaikutussuhteita asukasyhteisössä

  • lisätä vuorovaikutusta verkostoissa yli sektorirajojen

  • vaikuttaa asukkaiden hyvinvoinnin lisääntymiseen ja arjen helpottumiseen

  • yhteisöllisyyden kokemuksen lisääminen ja eriarvoisuuden vähentäminen

  • tarjota matalakynnyksisiä osallistumisen mahdollisuuksia erilaiset elämäntilanteet huomioiden

  • aktivoida yhteisöjä toimimaan omien tavoitteidensa hyväksi

Yhteystiedot:

Yksikönjohtaja
Minna Leponiemi
Puh. 050 384 7013

minna.leponiemi@
setlementtitampere.fi