Tampereen Tyttöjen Talo logo

Tampereen Tyttöjen Talon® toiminta on tarkoitettu kaikille 12–28-vuotiaille pirkanmaalaisille tytöille, nuorille naisille ja sellaisiksi itsensä kokeville. Tyttöjen Talolle voi tulla viettämään aikaa muiden nuorten kanssa, harrastamaan, tapaamaan uusia ystäviä, osallistumaan ryhmiin ja saamaan keskusteluapua.

 

Toiminta on maksutonta ja tapahtuu pääsääntöisesti arki-iltapäivisin ja iltaisin. Tyttöjen Talo sijaitsee Tampereen keskustassa. Tyttöjen Talolla työskentelee vakituisten työntekijöiden lisäksi vapaaehtoistyöntekijöitä, tuntityöntekijöitä sekä harjoittelijoita, joilla kaikilla on salassapitovelvollisuus. Tyttöjen Talolla tehdään tiivistä yhteistyötä valtakunnallisten ja paikallisten verkostojen kanssa. Toimintaa rahoittavat muun muassa STEA ja Tampereen kaupunki.

 

Toimintamuotojamme ovat:

  • vuorovaikutteiset ryhmät

  • avoin toiminta

  • yksilötuki

  • monikulttuurinen työ

  • seksuaaliväkivaltatyö

  • seksuaalineuvonta
     

Tyttöjen Talon työ perustuu luottamuksellisuuteen ja voimaannuttavien vuorovaikutussuhteiden tukemiseen. Menetelminä korostetaan asiakaslähtöisyyttä, dialogisuutta, sosiaalista vahvistamista ja tasa-arvoista kohtaamista. Toimintaamme ohjaavat Setlementtiarvot.

​Tyttöjen Talon toiminta on sukupuoli- ja kulttuurisensitiivistä. Sukupuolisensitiivisyys tarkoittaa ihmisen kohtaamista ja hyväksymistä omana itsenään sekä sukupuoleen kohdistuvien rooliodotusten ja käyttäytymismallien avaamista, purkamista ja laajentamista.  Kulttuurisensitiivisyys merkitsee herkkyyttä huomioida eri kulttuurien erityispiirteitä. Tyttöjen Talo antaa turvallisen tilan pohtia omaa identiteettiään ja omia valintojaan.

Tutustu toimintaan:

www.tytto.fi

Vapaaehtoistoiminta Tampereen Tyttöjen Talolla

 

Tampereen Tyttöjen Talon vapaaehtoiset ovat aikuisia naisia, joita yhdistää kiinnostus tukea eri-ikäisiä tyttöjä erilaisissa elämäntilanteissa. Tyttöjen Talon vapaaehtoisen tärkein tehtävä on olla läsnä ja kuunnella sekä toimia aikuisena roolimallina nuorille. Tyttöjen Talon työntekijät ohjaavat vapaaehtoisten toimintaa.


Vapaaehtoisen tärkein tehtävä on olla läsnä nuorille avoimessa toiminnassa ja he voivat myös osallistua tyttöjen kanssa ruuanlaittoon, askarteluun, pelien pelailuun ja auttavat tarvittaessa läksyjen teossa. Vapaaehtoiset voivat ohjata myös erilaisia tyttöryhmiä.


Edellytyksenä vapaaehtoisena toimimiselle on vähintään 21 vuoden ikä sekä osallistuminen Tyttöjen Talon vapaaehtoiskoulutukseen. Vapaaehtoiset valitaan koulutukseen haastattelujen perusteella. Koulutus kestää yhteensä 12 tuntia ja se järjestetään kerran vuodessa syksyisin. Jatkossa vapaaehtoisille järjestetään työnohjauksellisia tapaamisia, jatkokoulutusta sekä yhteisiä virkistysiltoja.

Toivomme sitoutumista toimintaan lukuvuoden ajaksi ja jokainen vapaaehtoinen toimii tärkeässä tehtävässä oman arjen aikataulujen mukaan.


Jos kiinnostuit Tyttöjen Talon vapaaehtoistoiminnasta, ota yhteyttä työntekijöihin.

Yhteystiedot:

Tampereen Tyttöjen Talo

www.tytto.fi

va. yksikönjohtaja
Ohjaaja
Annukka Tuovila
Puh. 050 465 0882

annukka.tuovila@
setlementtitampere.fi

Ohjaaja
Raija Stenroos
Puh. 046 9200 474

raija.stenroos@
setlementtitampere.fi

Seksuaaliväkivalta-
työntekijä
Sini-Satu Kuninkala
Puh. 050 489 8544

sini-satu.kuninkala@
setlementtitampere.fi

© 2018 Setlementti Tampere ry