Tampereen Tyttöjen Talo logo

Tule mukaan tyttöjen toimintaan!

 

Tampereen Tyttöjen Talon® toiminta on tarkoitettu kaikille 12–28-vuotiaille pirkanmaalaisille tytöille, nuorille naisille ja sellaisiksi itsensä kokeville sekä omaa tyttöyttään pohtiville. Tyttöjen Talolla voit viettää aikaa muiden nuorten kanssa ja harrastaa. Tapaat uusia ihmisiä ja voit saada kavereita, osallistua ryhmiin. Tarvitessasi sinun on mahdollista saada keskusteluapua.

 

Osallistuminen on maksutonta. Tyttöjen talo on auki pääsääntöisesti arki-iltapäivisin ja iltaisin. Sijaitsemme Tampereen keskustan tuntumassa Nalkalassa.

 

Toimintamuotojamme ovat:

  • kaikille avointa toimintaa

  • monipuolista ryhmätoimintaa

  • yksilötapaamisia ja tukea

  • monikulttuurinen työ

  • seksuaaliväkivaltatyö

  • seksuaalineuvonta
     

Tyttöjen Talon työ perustuu luottamuksellisuuteen ja voimaannuttavien vuorovaikutussuhteiden tukemiseen. Menetelminä korostetaan asiakaslähtöisyyttä, dialogisuutta, sosiaalista vahvistamista ja tasa-arvoista kohtaamista. Toimintaamme ohjaavat Setlementtiarvot.

​Tyttöjen Talon toiminta on sukupuoli- ja kulttuurisensitiivistä. Sukupuolisensitiivisyys tarkoittaa ihmisen kohtaamista ja hyväksymistä omana itsenään sekä sukupuoleen kohdistuvien rooliodotusten ja käyttäytymismallien avaamista, purkamista ja laajentamista.  Kulttuurisensitiivisyys merkitsee herkkyyttä huomioida eri kulttuurien erityispiirteitä. Tyttöjen Talo antaa turvallisen tilan pohtia omaa identiteettiään ja omia valintojaan.

 

Tyttöjen Talolla työskentelee vakituisten työntekijöiden lisäksi tuntityöntekijöitä. Lisäksi Talon arjessa on vapaaehtoisia ja harjoittelijoita, joilla kaikilla on salassapitovelvollisuus. Tyttöjen Talolla tehdään tiivistä yhteistyötä valtakunnallisten ja paikallisten verkostojen kanssa. Toimintaa rahoittavat muun muassa STEA ja Tampereen kaupunki. 


Tutustu toimintaan ja tule mukaan: www.tytto.fi -sivustolla.
 

​Tule mukaan vapaaehtoiseksi aikuiseksi

Tampereen Tyttöjen Talon vapaaehtoiset ovat aikuisia naisia, joita yhdistää kiinnostus tukea eri-ikäisiä tyttöjä erilaisissa elämäntilanteissa. Tyttöjen Talon vapaaehtoisen tärkein tehtävä on olla läsnä ja kuunnella sekä toimia aikuisena roolimallina nuorille avoimessa toiminnassa. Voi osallistua tyttöjen kanssa kaikenlaiseen yhteiseen tekemiseen, pelien pelailuun, askarteluun, retkiin, ruuanlaittoon ja auttaa tarvittaessa läksyjen teossa. Vapaaehtoiset voivat ohjata myös erilaisia tyttöryhmiä. Tyttöjen Talon työntekijät ohjaavat vapaaehtoisten toimintaa.


Edellytyksenä vapaaehtoisena toimimiselle on vähintään 21 vuoden ikä sekä osallistuminen Tyttöjen Talon vapaaehtoiskoulutukseen. Vapaaehtoiset valitaan koulutukseen haastattelujen perusteella. Koulutus kestää yhteensä 12 tuntia. Koulutus järjestetään kerran vuodessa syksyisin.

 

Jatkossa vapaaehtoisille järjestetään työnohjauksellisia tapaamisia, täydennyskoulutusta sekä yhteisiä virkistysiltoja.

 

Toivomme vapaaehtoisilta sitoutumista toimintaan lukuvuoden ajaksi. Jokainen toimii arvokkaassa tehtävässä oman arjen aikataulujen mukaan.


Jos kiinnostuit Tyttöjen Talon vapaaehtoistoiminnasta, ota yhteyttä työntekijöihin!

 

Yhteystiedot

Tampereen Tyttöjen Talo

www.tytto.fi
 

Yksikönjohtaja
Annukka Tuovila
Puh. 050 465 0882
annukka.tuovila@setlementtitampere.fi


Ohjaaja
Jenni Haapamäki

Puh. 050 566 8424

jenni.haapamaki@setlementtitampere.fi


Ohjaaja
Raija Stenroos

Puh. 046 9200 474
raija.stenroos@setlementtitampere.fi


Seksuaaliväkivaltatyöntekijä
Sini-Satu Kuninkala

Puh. 050 489 8544

sini-satu.kuninkala@setlementtitampere.fi

Yhteystiedot:

Tampereen Tyttöjen Talo

www.tytto.fi

Yksikönjohtaja
Annukka Tuovila
Puh. 050 465 0882

annukka.tuovila@
setlementtitampere.fi

Ohjaaja
Raija Stenroos
Puh. 046 9200 474

raija.stenroos@
setlementtitampere.fi

Seksuaaliväkivalta-
työntekijä
Sini-Satu Kuninkala
Puh. 050 489 8544

sini-satu.kuninkala@
setlementtitampere.fi