TYÖNOHJAAJAMME

Anne Hellsten

kriisityöntekijä, Väkivalta- ja kriisityön yksikön Perheväkivaltaklinikka
perheterapeutti, paripsykoterapeutti, työnohjaaja

 

Olen toiminut yksilö- ja ryhmätyönohjaajana vuodesta 2001 lähtien.
Erityisosaamistani ovat kriisi- ja traumatyö sekä väkivaltatyö. Olen työnohjannut sosiaali-, terveys-, mielenterveys-, kehitysvamma-, nuoriso- ja opetusalan työntekijöitä ja esimiehiä.

Työnohjauksessa käytän keskustelujen lisäksi monipuolisesti eri menetelmiä.

Olen perheterapeutti ja paripsykoterapeutti. Peruskoulutukseltani olen mielisairaanhoitaja, sosiaaliohjaaja. Lisäkoulutuksia mm.: debriefing-kriisityö, traumatyö, päihdeperheen lasten vertaisryhmävetäjä, perhearviointimenetelmä, draama- ja teatterityö. Minulla on pitkä työkokemus psykiatrian ja lastensuojelun kentiltä. Nykyään työskentelen kriisi- ja traumatyöntekijänä Perheväkivaltaklinikalla.

Satu Hintikka
kriisityöntekijä, yksikönjohtaja, Väkivalta- ja kriisityön yksikkö,
YTM (sosiaalipsykologi), FK, draamamenetelmien ohjaaja,
työnohjaaja (STOry)

Olen toiminut yksilöiden ja ryhmien työnohjaajana (STOry) vuodesta 2010 lähtien. Erityisosaamisalueitani ovat kriisi- ja traumatyö, väkivalta- ja rikosuhrityö, ryhmädynamiikka, johtaminen, projektinhallinta sekä maahanmuuttajatyö. Olen työnohjannut sosiaalialan, mielenterveysalan, nuorisotyön ja rikosseuraamusalan työntekijöitä ja esimiehiä. Käytän ohjauksessa toiminnallisia menetelmiä, mikäli ohjattavat haluavat ja mikäli se tukee heidän tavoitteitaan.

Koulutukseltani olen sosiaalipsykologi (YTM) ja filosofian maisteri. Lisäkoulutuksia minulla on debriefing-kriisityöstä, sensorimotorisesta trauman hoidosta, hoidollisista ryhmämenetelmistä ja esimiestyöstä. Olen lisäksi draamamenetelmien ohjaaja ja tanssi-innostaja. Olen työskennellyt pitkään johtajana ja kriisityöntekijänä sosiaalialan järjestössä.

Mervi Janhunen-Ruusuvuori

toiminnanjohtaja
YTM (sosiaalipolitiikka), sosiaalityöntekijä,
työnohjaaja (STOry) ja prosessikonsultti

Olen työnohjaaja (STORy) ja prosessikonsultti. Erityistä osaamisalaani on työyhteisökehittäminen, jota voi hyödyntää esim. erilaisissa työyhteisön muutostilanteissa. Olen valmis vetämään niin yksittäisiä kehittämispäiviä kuin toimimaan konsulttina pitkäjänteisissä kehittämisprosesseissa.

Olen työskennellyt yli 20 vuotta sosiaalialalla: asiakastyössä kunnan sosiaalityöntekijänä, asiantuntijana kehittämistehtävissä ja järjestöjohtajana. Peruskoulutukseltani olen YTM ja sosiaalityöntekijä. Olen suorittanut lastensuojelun erikoistumisopinnot ja perehtynyt lisäksi työ- ja organisaatiopsykologiaan.

Ulosmyytävien työnohjausten palkkiot:

 

Yksilötyönohjaus 45 min

90 eur + ALV 24 %

 

Pienryhmä 2-4 henkilöä 45 min

120 eur + ALV 24 %

 

Ryhmä 5-7 henkilöä 45 min

150 eur + ALV 24 %

 

 

Suurempien ryhmien (8 henk. tai enemmän) osalta hinnoittelusta sovitaan tapauskohtaisesti.

 

Työnohjaus Setlementti Tampere ry:n tiloissa (Nalkalankatu 12 G). Laskutetaan matkakulut ja matka-ajasta 30 €/h, jos on Tampereen ulkopuolella pidettävä työnohjaus.

 

Setlementeille työnohjaushinnoista alennus 20 %, jos on ryhmän työnohjaus.

© 2018 Setlementti Tampere ry