Tukea arkeen

Vaikka asiat sujuisivatkin, joskus jokainen meistä tarvitsee hieman tukea. Setlementti Tampere ry tarjoaa palveluja arjen pyörteissä kamppaileville monin tavoin.

Neo-omapolku logo

NEO – OmaPolun nuorten elämän-hallintaa ja osallisuutta tukevan toiminnan kohde-ryhmänä ovat kehitysvammaiset ja erityistä tukea tarvitsevat nuoret sekä heidän lähei-sensä. Tarjoamme yksilöohjausta, kulttuuri- ja taidepainotteista pajatoimintaa, kansalaistaitoryhmiä sekä ammatillista ryhmätoimintaa.

Naistari logo

Naistarissa naiset voivat opiskella suomea, jakaa kokemuksiaan Suo-

messa elämisestä ja oppia suomalaisesta kulttuurista ja yhteiskunnasta. Autamme sosiaali- ja terveydenhoitopalve-
luja koskevissa kysymyksissä. Erityisesti venäjää ja viroa puhuvia ikääntyviä maahanmuuttajia ohjaa päivittäisissä asioissa sekä palve-luissa maahan-muuttaja-avustaja.

Rikosuhripäivystys logo
Wihreä Puu logo
Omavoima Logo

Oletko joutunut rikoksen tai rikosyrityksen kohteeksi tai oletko joutunut rikoksen todistajaksi?

Rikosuhripäivystyksen (RIKU) tehtävä on parantaa rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasian todistajan asemaa vaikuttamalla ja tuottamalla tukipalveluita.

Wihreä Puu on Tesoman alueen kohtaamispaikka kaikenikäisille. Toimintamme on maksutonta, avointa sekä kynnyksetöntä yhteisöllistä toimintaa. Kodikkaissa tiloissamme vaihdetaan kuulumisia kahvikupin ääressä, vietetään aikaa yhdessä ja innostutaan sekä innostetaan toinen toisiamme arjessa.

Omavoima tarjoaa tukea, tietoa ja toimintaa yli 18-vuotiaille henkilöille, joilla on neuropsykiatrisia piirteitä. Tunnetuimpia neuropsykiatrisia diagnooseja ovat ADHD, ADD, Asperger ja autismikirjon häiriö.

Omavoima tarjoaa:

Omavoiman toiminta on kävijöille maksutonta.