Setlementti Tampere on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. Toimintamme ydintä on sosiaalinen työ, joka tukee ihmisten arkea ja kutsuu heitä yhteiseen kanssakäymiseen. Setlementti Tampere ry syntyi 1.8.2016, kun Setlementtiyhdistys Naapuri ry (per. 1994) ja OmaPolku ry yhdistyivät.

 

Kohtaamme ihmiset kunnioittavasti uskoen heidän omiin voimavaroihinsa. Toimimme paikallisesti ja yhteisöllisesti vahvistaen ihmisten osallisuutta ja mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä. Edistämme oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta.

 

Työyhteisöömme kuuluu noin 70 osa- tai kokoaikaista työntekijää. Toiminnan mahdollistavat 150 vapaaehtoista, useat tuntityöntekijät, harjoittelijat, opiskelijat jne. Työmme tavoittaa tuhansia ihmisiä vuosittain.

© 2018 Setlementti Tampere ry