TALK-hanke logo

Setlementti Tampere ry:ssä toteutettiin työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama TALK- hanke (2020-2021).

Hankkeen keskeisin tavoite oli lisätä eri maahanmuuttajayhteisöjen sisäistä keskustelua, pohdintaa ja ymmärrystä tasa-arvoon, sukupuoliroolien merkitykseen, itsemääräämisoikeuteen, seksuaalisiin oikeuksiin ja haitallisiin perinteisiin liittyvissä kysymyksissä.

Tavoitteena oli tarkastella tasa-arvoa, sukupuolirooleja ja seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen liittyviä kysymyksiä ihmisoikeusnäkökulmasta perinteisten käsitysten rinnalla - dialogissa ja pienryhmissä keskustellen. Keskeistä oli omakielisten ryhmänohjaajien rooli keskustelujen käynnistäjinä. Toisena päätavoitteena oli antaa omakielisille ryhmänohjaajille valmiuksia ja työkaluja käsitellä seksuaalikasvatusta ja itsemääräämisoikeuksia ryhmissä. Tätä varten luotiin materiaalipaketti jo olemassa olevia työkaluja hyödyntäen, ja järjestettiin koulutus omakielisille ryhmänohjaajille sekä dialogityöpajoja opiskelijoille. 

Hankkeessa tuotetut oppaat ja materiaalit jäävät jatkossa omakielisten ryhmänohjaajien sekä ammattilaisten käyttöön.

 

Opas:  

  • omakielisten ryhmänohjaajien koulutukseen

  • omakielisille ryhmänohjaajille

  • dialogityöpajan järjestäjälle 

Opas dialogityöpajan järjestäjälle

Opas omakieliselle ryhmänohjaajalle

Opas omakielisten ryhmänohjaajien koulutukseen

Lisätietoja:

Annukka Tuovila
Puh. 050 465 0882

annukka.tuovila@
setlementtitampere.fi