Setlementti Tampere ry:ssä on käynnistynyt työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama TALK- hanke (2020-2021).

Hankkeen keskeisin tavoite on lisätä eri maahanmuuttajayhteisöjen sisäistä keskustelua, pohdintaa ja ymmärrystä tasa-arvoon, sukupuoliroolien merkitykseen, itsemääräämisoikeuteen, seksuaalisiin oikeuksiin ja haitallisiin perinteisiin liittyvissä kysymyksissä.

Tavoitteena on tarkastella tasa-arvoa, sukupuolirooleja ja seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen liittyviä kysymyksiä ihmisoikeusnäkökulmasta perinteisten käsitysten rinnalla - dialogissa ja pienryhmissä keskustellen. Keskeistä on omakielisten ryhmänohjaajien rooli keskustelujen käynnistäjinä. Toisena päätavoitteena on antaa omakielisille ryhmänohjaajille valmiuksia ja työkaluja käsitellä seksuaalikasvatusta
ja itsemääräämisoikeuksia ryhmissä. Tätä varten luodaan materiaalipaketti jo olemassa olevia työkaluja hyödyntäen, ja järjestetään koulutuksia omakielisille ryhmänohjaajille sekä dialogityöpajoja opiskelijoille. 

Hankkeen loppupuolella, keväällä 2021, tullaan järjestämään lisäksi eri ammattiryhmille suunnattu laaja seminaari. Hankkeessa yhdessä luodut materiaalit jäävät jatkossa niin omakielisten ryhmänohjaajien kuin ammattilaisten käyttöön. 

 

TALK-hanke toteutetaan yhteistyössä SosPed-säätiön Vigor- hankkeen, Tampereen seudun ammattiopisto Tredun ja Tampereen kaupungin Maahanmuuttajainfo Mainion kanssa. Setlementti Tampereen yksiköt tekevät yhteistyötä keskenään ja väkivaltaverkoston sekä kunniaväkivaltaverkoston kautta tavoitetaan pirkanmaalaiset toimijat.

 

Hankkeen Facebook-sivu: 

www.facebook.com/TALK-hanke-104453604622999

Yhteystiedot:

Hanketyöntekijä
Elisa Vettenranta
Puh. 050 597 9749

elisa.vettenranta@
setlementtitampere.fi

Hankevastaava
Annukka Tuovila
Puh. 050 465 0882

annukka.tuovila@
setlementtitampere.fi

© 2018 Setlementti Tampere ry