Tunteet näkyviksi taiteella – uusi ryhmämenetelmä kiusaamista kokeneille

Tunteet näkyviksi taiteella oli Kiusatut-hankkeen uusi ryhmä kiusaamista kokeneille 20–31-vuotiaille nuorille aikuisille, jotka olivat työ- ja kouluelämän ulkopuolella. Ryhmän tavoitteita olivat: vertaistuen saaminen, välineiden antaminen luovuuden löytymiseksi sekä taiteen keinojen esille tuominen tunteiden käsittelyn välineenä. Asetetut tavoitteet täyttyivät hyvin, sillä ryhmä oli vertaistuellinen ja moni löysi uusia keinoja, joilla purkaa pahaa oloa.


Ryhmässä kiusaamiskokemuksia purettiin taidelähtöisin menetelmin, joita olivat sanataide, kuvataide, musiikki ja draama. Menetelmät valikoituivat ohjaajien oman kiinnostuksen ja osaamisen myötä, mutta myös siksi, että näiden menetelmien toimivuudesta on tutkittua tietoa tunteiden käsittelyn välineenä.


Luovat ja toiminnalliset menetelmät toimivat hyvänä keskustelunherättäjänä, ja ne sopivat erinomaisesti kiusaamiskokemusten käsittelyyn. Taidelähtöiset menetelmät ovat sopivan etäällä ja töihin on helppo purkaa tunteita, ja sitä kautta tunteita on helpompi sanoittaa. On toivottavaa, että kiusaamiskokemuksia olisi käsitelty jo ryhmään tultaessa tai niitä käsiteltäisiin samalla yksilötyössä.


Tunteet näkyviksi taiteella -ryhmä oli Kiusatut-hankkeen sosionomiopiskelijoiden Ossi Pärssisen ja Mirka Lattusen kehittämä ja ohjaama ryhmä kiusaamista kokeneille nuorille aikuisille. Opiskelijat suunnittelijat ja ohjasivat ryhmän syksyn harjoittelujakson aikana Kiusatuissa. Taustalla ja tukena toimivat Kiusatut toiminnan varsinaiset työntekijät, jotka myös osallistuivat osaan ryhmäkerroista.


Ryhmässä käytetystä menetelmästä


Ryhmään osallistui viisi nuorta. Ryhmä kokoontui kolmen viikon aikana kuusi kertaa: ensimmäisellä kerralla käytiin läpi ryhmäläisten odotuksia ja toiveita tulevaa työskentelyä varten. Jokaiseen taidemuotoon paneuduttiin omalla kerrallaan neljän tunnin ajan. Viimeisellä kerralla purettiin ryhmän anti.


Sanataide kerralla keskityttiin kirjoittamiseen, tehtiin kiusaamisen ajatuskartta, kirjoitettiin kirje omille kiusaajille ja kirje kiusatulle. Kuvataide kerralla syvennyttiin elämänjanaan ja turvapaikan maalaamiseen. Musiikissa tunteita herätettiin henkiin sekä kuuntelemalla musiikkia, että tuottamalla itse ääniä. Draamakerralla tehtiin monenlaisia kohtaamisharjoituksia sekä mietittiin ja luotiin erilaisia kiusaamisilmiöön kuuluvia rooleja.


”Koin tulevani kohdatuksi ja oli tärkeää kertoa kokemuksistani”.

Setlementti Tampere ry:n Kiusatut on kiusaamisasioiden tuki- ja neuvontapiste, joka tarjoaa kriisiapua ja jälkihoitoa yli 15-vuotiaille pirkanmaalaisille. Lisätietoa Kiusatuista: www.kiusatut.fi/Kuvituskuva maalisiveltimistä

Uusimmat uutiset
Uutisarkisto