Setlementti Tampere siirtyy kasvisruokaan uuden ympäristöohjelman myötä


Käytämme tarjoiluissa Reilun kaupan kahvia, luomutuotteita ja kasvisruokaa.

Ympäristöohjelma 2021-2025 luotsaa Setlementti Tampereen toimintaa kestävää kehitystä tukevaksi. Kehitämme käytäntöjä monella tavalla, esimerkiksi sitoutumalla kasvisruokaan ja ruokahävikin vähentämiseen tarjoiluissa ja yhteisissä tilaisuuksissa. Suosimme luomukasviksia sesonkiajattelun mukaisesti sekä tarjoamme reilun kaupan kahvia.

– Maailma muuttuu, kun sitä muutetaan. Voimme kaikki vaikuttaa kehityskulkuihin omilla toimillamme, toteaa toiminnanjohtaja Mervi Janhunen-Ruusuvuori. – Rohkeasti ihmisen puolella -sloganimme tarkoittaa sitä, että olemme rohkeasti myös elinympäristömme puolella. Ilmastonmuutoksen torjuminen on kaikkien asia.

Setlementti Tampereen tavoitteena on toiminnan muuttaminen selkeästi ja tavoitteellisesti ympäristöystävälliseksi. Yhteiskuntavastuun huomioiminen valinnoissa ehkäisee samalla ilmastonmuutosta sekä edistää monimuotoisen ympäristön säilymistä.

Ympäristöohjelmassa keskitymme erityisesti energian kulutukseen ja ympäristövaikutusten kannalta merkittävimpiin asioihin.


Setlementti Tampereen ympäristöohjelman tavoitteet:

· vähennämme materiaalin ja sähkön kulutusta

· käytämme toimitilojamme energiatehokkaasti

· huomioimme tarjoiluissamme ympäristönäkökulmat

· lajittelemme jätteet ja vähennämme sekajätteen määrää

Ympäristötietoisuutta lisätään organisaatiossa nimeämällä ympäristövastaavat kaikkiin yksiköihin sekä lisäämällä ympäristöasioista viestimistä työyhteisössä entisestään.

Uusimmat uutiset
Uutisarkisto