Setlementti Tampere etnisten suhteiden alueelliseen neuvottelukuntaan

Etnisten suhteiden edistämistä varten Pirkanmaalle ja Keski-Suomeen on nimetty yhteinen alueellinen etnisten suhteiden neuvottelukunta (Etno) vuosille 2020–2024. Etno kokoaa eri viranomaisten, kuntien, yhdistysten ja muiden asiantuntijaelinten edustajat yhteiseen pöytään jakamaan ajankohtaista tietoa ja pohtimaan toimenpiteitä hyvien väestösuhteiden edistämiseksi.

Setlementti Tampere ry on valittu Etnoon seuraavaksi toimikaudeksi. Naistarin yksikönjohtaja Suvi Nieminen toimii Etnossa edustajana, varajäsenä on DIDARin toiminnanohjaaja Fardin Abbasi.

Vuoropuhelun lisäksi neuvottelukunnan tehtävänä on:

· seurata etnisten suhteiden kehittymistä alueellaan,

· edistää maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia,

· toimia asiantuntijaelimenä maahanmuutto-, kotouttamis- ja yhdenvertaisuuspolitiikan eri osa-alueilla,

· tehdä aloitteita etnisiä suhteita koskeviksi selvitys- ja kehittämishankkeiksi ja osallistua niiden toteuttamiseen,

· tiedottaa etnisten suhteiden kehittymisestä ja tehdä tunnetuksi monimuotoisen yhteiskunnan etuja.

Neuvottelukunta järjestää myös avoimia tilaisuuksia toimialaansa liittyvien teemojen ympärillä, sekä tukee yhdistystoimijoita hyvien väestösuhteiden edistämiseen ja osallisuuden lisäämiseen liittyvän toiminnan järjestämisessä.

Neuvottelukunta tekee yhteistyötä Oikeusministeriön alaisuudessa työskentelevän valtakunnallisen neuvottelukunnan sekä kuuden muun alueellisen neuvottelukunnan kanssa.

Neuvottelukunnan jäsenet edustavat seuraavia tahoja: Jyväskylän kaupunki, Keski-Suomen TE-toimisto, Keski-Suomen liitto, Pirkanmaan liitto, Tampereen kaupunki, Tampereen kauppakamari, Akava, Keski-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto WARI, Monikulttuurikeskus Gloria, Paremmin yhdessä, Pakolaisnuorten tuki, Setlementti Tampere, Suomi-Venäjä-seura sekä Pirkanmaan Tuglas-seura. Neuvottelukunnan toimintaa koordinoi Pirkanmaan ELY-keskus.Naistari on kansainvälinen naisten tapaamispaikka, voit tutustua linkin kautta Naistarin toimintaan katsomalla lyhyen videon (1 min) tästä

Uusimmat uutiset
Uutisarkisto