Ryhmätoimintaa ja kevään webinaarijännitystä TALK-hankkeessa

TALK-hankkeessa saatiin järjestettyä syksyn ryhmätoiminta ja dialogityöpajat onnekkaiden tähtien alla. Koronasta ja poikkeusoloista huolimatta pienten keskusteluryhmien kesken pystyttiin tapaamaan kasvokkain ja päästiin Treduun paikan päälle pitämään dialogityöpajoja. – Päällimmäinen tunne on kiitollisuus, huokaa koko hanketiimi.


Omakielisten ohjaajien ja heidän hanketyöpariensa ohjaamia keskusteluryhmiä kokoontui kaikkiaan viisi. Puhutut kielet olivat arabia, kurdi sorani, persia ja somali. Naisille ja miehille järjestettiin omat ryhmänsä, ja keskusteluiden aiheina olivat esimerkiksi itsemääräämis- ja seksuaalioikeudet. Näitä sensitiivisiä aiheita lähestyttiin eri tavoin, esimerkiksi perhe-elämän ja kulttuurien pohdinnan kautta. Omakielisten ryhmänohjaajien kulttuurinen tietämys ja ohjauksellinen ote olivat avainroolissa herkkien aiheiden onnistuneessa puheeksi ottamisessa. Ryhmiin tavoitettiin kaikkiaan 55 osallistujaa.


Ryhmien osallistujat kuvailivat ryhmiä muun muassa mahdollisuutena purkaa kokemuksia, tuulettaa tunteita ja oppia uutta. Avoimuus, vertaisuuden kokemukset ja tauko omasta arjesta tuntuivat merkityksellisiltä ja palautteissa kiitettiin mahdollisuudesta käydä keskustelua omalla äidinkielellä.

”Sydän puhuu, kun saa käyttää omaa kieltä” – yksi ryhmänohjaajista

Ammattioppilaitos Tredun kanssa yhteistyössä toteutetuissa dialogityöpajoissa kohdattiin yhteensä 106 maahanmuuttajataustaista opiskelijaa marraskuussa. Tuolloin aiheena oli tasa-arvo ja keskustelut käytiin suomen kielellä. Laajaa aihetta lähestyttiin opiskelijoiden oman arjen osa-alueiden kautta kutsumalla heitä pohtimaan tasa-arvon toteutumista opinnoissa, työelämässä ja erilaisissa perheissä.

– Olimme yllättyneitä, miten nopeasti keskusteluissa päästiin kipeisiinkin aiheisiin. Oli asioita, joista oli selkeästi tarve päästä puhumaan. Erityisesti mieleen jäivät opiskelijoiden kertomat kokemukset syrjinnästä työelämässä. Siitä tuli fiilis, että meidän pitää yhteiskuntana pystyä parempaan, sanoo hankevastaava Annukka Tuovila.


TALK-hanke huipentuu kuluvan kevään aikana ammattilaisille järjestettävään webinaariin ja hankkeessa koostettujen oppaiden julkaisuun. Webinaari järjestetään tiistaina 23.3. klo 10–15. Sen pääaiheina ovat sensitiivinen kohtaaminen ja haastavien aiheiden puheeksi ottaminen kotoutumista tukevassa työssä. Webinaariin on saatu mukaan upeita asiantuntijoita työkentän eri puolilta.

– Toivomme, että webinaarissa kuuluvat erityisesti ammattilaisten työssään kohtaamien ihmisten äänet. Odotamme innolla, että pääsemme yhdessä miettimään, miten kohtaamistyötä ja puheeksi ottamista voitaisiin kehittää, kuvailee hanketyöntekijä Elisa Vettenranta. Webinaarin ohjelmaan pääsee tutustumaan ja ilmoittautumaan mukaan Kotoutumisen tukena- sivustolla


Hankkeen tuotoksina valmistuvat ryhmätoiminnan ja dialogityöskentelyn oppaat julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla myöhemmin keväällä. Ne jäävät vapaaseen käyttöön ja niiden toivotaan palvelevan mahdollisimman suurta joukkoa järjestötoimijoita ja muita ryhmätoimintaa järjestäviä tahoja.


Setlementti Tampere ry:n TALK-hanke (2020-2021) on työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama. Keskeisin tavoite on ollut lisätä eri maahanmuuttajayhteisöjen sisäistä keskustelua, pohdintaa ja ymmärrystä tasa-arvoon, sukupuoliroolien merkitykseen, itsemääräämisoikeuteen, seksuaalisiin oikeuksiin ja haitallisiin perinteisiin liittyvissä kysymyksissä.Osallistujan kokemus: Puhuin vapaasti ryhmässä ja sain tietoja ja taitoja, jotka auttavat minua arjessa.

Uusimmat uutiset
Uutisarkisto