Rikosuhripäivystys hakee toiminnanohjaajaa Pirkanmaan palvelupisteeseen Sisä-Suomen alueelle

Valtakunnallisesti toimiva Rikosuhripäivystys (RIKU) on näköalapaikka suomalaiseen rikosuhrityöhön. Rikosuhripäivystyksen tehtävänä on parantaa rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasiassa todistavan asemaa vaikuttamalla ja tuottamalla palveluita. Toiminta perustuu ammatillisesti ohjattuun vapaaehtoistyöhön.


Toiminnanohjaaja osallistuu rikosuhrityön toteuttamiseen palvelupisteellä, alueellisesti sekä valtakunnallisissa palveluissa. Työ sisältää mm. vapaaehtoistyön koordinointia, asiakastyössä tapahtuvaa neuvontaa, palveluohjausta ja tukea puhelimitse, verkossa ja kasvokkain, kouluttamista sekä verkostoyhteistyötä. Tehtäviin sisältyy jonkin verran ilta- ja viikonlopputyötä sekä matkustamista kotimaassa.

Edellytämme toiminnanohjaajalta tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Arvostamme rikosuhriasioiden asiantuntemusta ja palvelujärjestelmän tuntemusta, kokemusta vapaaehtoistoiminnasta, tietoteknistä osaamista, vuorovaikutus- sekä kielitaitoa. Eduksi katsotaan lisäksi perehtyneisyys yhdenvertaisuuskysymyksiin. Tehtävä on kokoaikainen määräaikainen sijaisuus ajalla 1.2.2022-31.7.2022, jatko mahdollinen. RIKUn Sisä-Suomen aluetta koordinoi ja työnantajaorganisaationa toimii Setlementti Tampere ry. Setlementti Tampere ry on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. Toimintamme ydintä on sosiaalinen työ, joka tukee ihmisten arkea ja kutsuu heitä yhteiseen kanssakäymiseen. Työyhteisöömme kuuluu noin 80 osa- tai kokoaikaista työntekijää ja lähes 200 vapaaehtoista. Työmme tavoittaa tuhansia ihmisiä vuosittain. Palkkauksessa ja työehdoissa noudatamme yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta ja tehtävässä lain mukaista koeaikaa. Rikosuhripäivystyksen Pirkanmaan palvelupiste sijaitsee Tampereella, Nalkalan setlementtitalossa


Vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelo pyydetään lähettämään 27.12.2021 klo 15.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen hakemukset@setlementtitampere.fi. Haastattelemme valitut hakijat 5.1.2022.


Tiedustelut: aluejohtaja Noora Nieminen, p. 050 421 0236, 20.12. ja 21.12. klo 9–10.

Lisätietoja www.riku.fi

Uusimmat uutiset
Uutisarkisto