Mitä tehdä, kun kiusaaminen loppui mutta seuraukset ei

Setlementti Tampere ry:n Kiusatuissa työskentelevillä Mari McAlesterilla ja Jenni Heikkilällä on syytä iloon. He ovat ahkerasti työskennelleet reilut kaksi ja puoli vuotta ja saaneet toiminnan hienosti käyntiin. Apua tarvitsevat ovat löytäneet Kiusatut ja toiminta on tullut myös tunnetuksi palveluverkostossa. Joulukuussa kuulimme, että STEA on esittänyt rahoitusta ainakin ensi vuodeksi tämän tärkeän työn juurruttamiseksi. Hanketyö on jännittävää ja innostavaa, mutta vaatii myös työtekijöiltään epävarmuuden sietämistä. Ahkerasta työstä ja näytöistä huolimatta voi jatkorahoituksen saanti olla vaikeaa.


Käytännössä tämä on tarkoittanut uuden palvelun luomista, siitä tiedottamista, yhteistyöverkostojen rakentamista ja kehittämistyötä.


– Työviikko voi koostua yksilöasiakkaiden vastaanottamisesta, ryhmän ohjaamisesta, koulutuksen tai työpajan vetämisestä ja monesta muusta viestinällisestä tai hallinnollisesta tehtävästä. Tällaiselle herkästi asioista innostuvalle henkilölle hanketyö sopii loistavasti, mutta välillä täytyy muistaa rajata ja pysähtyä miettimään, mikä on tärkeintä ja missä järjestyksessä mitäkin tehdään. Asiakkaat ja työ heidän kanssaan on kuitenkin kaikista tärkeintä tässä työssä, vastaava kriisityöntekijä Mari kertoo.


Kiusaamisen jälkituelle on edelleen ikävä kyllä tarve, vaikka tilastot näyttävät, että kiusaaminen on hieman vähentynyt yhteiskunnassa. Joka vuosi noin 10 % kouluikäisistä tulee kiusatuksi, joka tarkoittaa joka kymmenettä nuorta tai lasta. Työpaikoilla syrjintää kokee 9 % työntekijöistä. Moni kiusattu kokee, että kiusaamiskokemuksia helposti vähätellään eikä niiden seurauksia ja tuen tarvetta ymmärretä sillä syvyydellä kuin olisi tarpeellista. Kiusaaminen on ilmiö, joka osuu mm. ihmisten itsetuntoon ja luottamukseen toisiin ihmisiin. Kiusaamisella voi olla useita hyvinkin vakavia seurauksia. Näiden ihmisten tavoittaminen avun pariin ei ole ihan yksinkertaista.


Toiminnan tavoitteena on antaa matalankynnyksen kriisi- ja jälkihoitoa yli 15-vuotiaille kiusatuksi tulleille ja heidän läheisilleen Pirkanmaalla. Matala kynnys, tarvittaessa anonyymisyys ja nopea ajan saanti ovat palautteiden mukaan asiakkaillemme tärkeitä asioita sekä se, että heidän kokemuksensa on otettu täällä vakavasti ja heidät on kohdattu arvostavasti.


– Pystymme tarjoamaan asiakkaille apua sekä yksilö- että ryhmätuen muodossa. Yksilötyössä pystymme kohtaamaan ihmisen ja kiusaamiskokemuksen. Kuuntelu, kohtaaminen ja asiakkaan kokemuksen vastaanottaminen on työmme lähtökohta, Jenni kertoo. – Voimme hyödyntää erilaisia mielikuva- ja kehollisia harjoituksia kiusaamiskokemusten seurausten käsittelyssä. Tapaamisissa lisätään asiakkaan tietoa kiusaamisesta ja kriisi- tai traumareaktioista sekä lisätään asiakkaan turvallisuuden tunnetta. Me annamme paikan ja ajan, jossa kiusaamiseen liittyviä kokemuksia ja niiden seurauksia voidaan luottamuksellisesti ja turvallisesti käydä läpi, Mari lisää.


Ryhmissä edellisten aiheiden lisäksi vertaistuki on erityisen tärkeää. Asiakkaat kuulevat muiden kokemuksia ja voivat sitä kautta peilata omia kokemuksiaan ja huomaavat, etteivät ole aivan yksin omien kokemustensa kanssa. Erityisen tärkeä havainto ryhmässä olleille on ollut se, että on saanut ns. korvaavan kokemuksen ryhmässä olemisesta.


– Kiusattujen ensimmäinen hankekausi päättyy tämän vuoden lopussa ja ensi vuonna voimme jatkaa toimintaa normaalisti vuoden alusta. Hyvillä mielin pääsemme toteuttamaan ensi vuoden suunnitelmia, tyytyväiset työntekijät toteavat. Kehitämme toimintamalleja edelleen ja huomioimme vanhemmat paremmin. Lisäksi jatkamme hyvää yhteistyötä eri yhteistyökumppaneiden kanssa, esimerkiksi Mieli Matkalla hankkeen kanssa.

Kiusattujen työntekijät Jenni ja Mari
Kuvassa Kiusattujen työntekijät Jenni (vas) ja Mari.

Verkkoartikkelia saa lainata kysymällä luvan: kiusatut(at)setlementtitampere.fi


Uusimmat uutiset
Uutisarkisto