IFS-julistus: sosiaalinen oikeudenmukaisuus keskiöön

Kansainvälisen setlementtiliiton IFS:n tänä syksynä hyväksytyssä julistuksessa vaaditaan, että sosiaalisen oikeudenmukaisuuden on pysyttävä globaalin yhteisön keskiössä demokratian puolustamisen ja kestävään kehitykseen pyrkimisen rinnalla. Setlementtiliike on sitoutunut viestimään oikeudenmukaisuudesta ja tasa-arvosta sekä vastustamaan kaikenlaista eriarvoisuutta ja vihapuheen leviämistä.

IFS-julistuksessa todetaan:

  • Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden on pysyttävä globaalin yhteisömme keskiössä demokratian puolustamisen ja kestävään kehitykseen pyrkimisen rinnalla. Kansainvälinen yhteistyö, vuoropuhelu ja paikallisten yhteisöjen kehittäminen ihmisoikeuksien, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen edistämisessä ovat elintärkeitä samoin kuin paikallisten toimintatapojen onnistumisten jakaminen ja haasteidenratkominen yhdessä. Yhteistyötä ja kehittämistä on tuettava paremmin.

  • Sitoutuminen paikallisuuteen ja yhteisöjen johtamiin toimintatapoihin on välttämätöntä, jotta voidaan tehokkaasti edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja kestävää kehitystä. Sitoudumme tuomaan esiin epätasapainoisia valta-asetelmia ja pyrimme korjaamaan ne omissa rakenteissamme ja vaikuttamaan muutoksiin myös laajemmin kumppaniemme kautta.

  • Maailman hallitusten ja viranomaisten on jatkettava ja lisättävä niiden toimijoiden tukemista, jotka keskittyvät paikallisten yhteisöjen kehittämiseen, sekä toimittava yhteistyössä setlementtiliikkeen kaltaisten alueellisten, kansallisten ja maailmanlaajuisten verkostojen kanssa.

  • Sisäänpäin kääntymisen ja äärinationalismin lisääntyminen on vaarallista ja vaikeuttaa ihmisoikeuksien toteutumista. IFS sitoutuu edistämään kansainvälistä solidaarisuutta, joka vastaa hyvin edellä mainittuun uhkaan.

  • IFS:n jäsenet ja paikallisyhteisöt antavat täyden tuen YK:n kestävän kehityksen tavoitteille. Ne antavat tärkeät ja mitattavat raamit kestävän kehityksen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tavoittelulle.

  • Me, kansainvälisen setlementtiliiton jäsenet, ymmärrämme sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen välisen kompleksisen suhteen. Mahdolliset esteet minkä tahansa 17 kestävän kehityksen tavoitteen saavuttamisessa edellyttävät yleismaailmallisia toimia.

  • Sitoudumme puuttumaan vallan epätasaiseen jakautumiseen. Kehitämme omia rakenteitamme ja hyödynnämme erilaisia kumppanuuksia, jotta laajempi muutos vallan jakautumisessa olisi mahdollinen.

Julistuksen suomennos on ladattavissa TÄÄLLÄ ja alkuperäiseen tekstiin voi tutustua TÄÄLLÄ.


Uusimmat uutiset
Uutisarkisto