Vetoomus: Järjestöjen seksuaaliväkivaltatyöstä ei ole varaa leikata!

Arvoisa pääministeri ja vastaavat ministerit!

Valtiovarainministeriön budjettiesitys leikkaisi toteutuessaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksista 33 prosenttia aiempaan verrattuna. Seksuaaliväkivaltatyön järjestöissä tämä tarkoittaisi haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten auttamistyön supistumista kolmanneksella.

Me allekirjoittaneet seksuaaliväkivaltatyön järjestötoimijat, jotka tarjoamme tukipalveluja seksuaaliväkivallan uhreille eri puolilla Suomea ja joilla on vahvaa asiantuntemusta uhrien tukemisesta, vetoamme, että seuraavat asiat huomioidaan vakavasti tulevassa budjettiesityksessä:

Järjestöjen seksuaaliväkivaltatyötä ei ole varaa leikata

Seksuaaliväkivaltatyö on edelleen suurelta osin järjestöjen tuottamien erityispalvelujen varassa. Vaikka Seri-tukikeskuksia on nyt avattu suurten kaupunkien sairaaloiden yhteyteen, ne eivät poista tarvetta järjestöjen tekemälle tukityölle – päinvastoin ne lisäävät järjestöjen palvelujen tarvetta, koska yhä useampi uhri rohkaistuu hakemaan apua. Seri-tukikeskuksiin voi hakeutua vain 1kk sisällä tapahtuneesta, mikä jättää valtaosan uhreista niiden avun ulottumattomiin, koska vain pieni osa kykenee hakemaan apua heti väkivaltakokemuksen jälkeen. Seri-tukikeskusten vastuulla on vain uhrien ensivaiheen tuki ja seuranta, ja ne ohjaavat asiakkaansa usein jatkoapua varten järjestöjen tarjoaman kriisiavun piiriin. Myös vertaisryhmiä ylläpitävät vain järjestöt.

Raiskaus ja seksuaalinen hyväksikäyttö ovat uhreja vakavasti traumatisoivia kokemuksia; hoitamaton seksuaaliväkivaltatrauma näyttäytyy usein sairauspoissaoloina, sairaalahoitojaksoina, työkyvyttömyytenä ja varhaisena eläköitymisenä. Koettu seksuaaliväkivalta on myös itsemurhien riskitekijä. Vuosittain arviolta noin 60 000 naista joutuu Suomessa seksuaaliväkivallan, hyväksikäytön tai ahdistelun uhriksi. Raiskauksia niistä arvioidaan olevan n. 10 000. Myös miesten ja muun sukupuolisten väkivaltakokemukset jäävät usein näkymättömiin, koska kynnys avun hakemiseen on korkea.

i)

Haavoittuvien uhrien oikeusturva vaarantuu uhreille suunnattujen palvelujen vähentyessä. Hallitusohjelmassa on luvattu, että järjestöjen roolia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä vahvistetaan ja järjestöjen mahdollisuus tuottaa palveluita turvataan. Lisäksi on luvattu laatia naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma, jossa muun muassa lisätään uhrien tukipalveluja. Tämä edellyttää, että tunnustetaan järjestöjen merkittävä rooli myös seri-palvelujen tuottajina sekä turvataan työlle riittävä rahoitus myös Suomen tämänhetkisessä taloudellisessa kriisitilanteessa.

Seksuaaliväkivaltatyötä tekevien verkoston puolesta,

kunnioittavasti,

Satu Hintikka, Välitä! -seksuaaliväkivaltatyö / Setlementti Tampere ry

Sini-Satu Kuninkala, Tyttöjen talon seksuaaliväkivaltatyö / Setlementti Tampere ry

Elina Haasjoki, Koski-seksuaaliväkivaltatyö / Mieli Lounais-Suomen Mielenterveys ry (Turku)

Marjut Keskitalo, Tyttöjen talon seksuaaliväkivaltatyö / Auralan Nuoret ry (Turku)

Heli Heinjoki, Tukinainen ry / Raiskauskriisikeskus Tukinainen (Helsinki, Jyväskylä, Rovaniemi)

Anna Korhonen, Tyttöjen talon seksuaaliväkivaltatyö / Kuopion Setlementti Puijola ry

Lisätietoja voi kysyä alueittain vetoomuksen allekirjoittajilta.

Vetoomus kokonaisuudessaan pdf-muodossa

i) Nipuli, Hakkarainen & Laitinen: Seksuaaliväkivalta vaikuttaa kokonaisvaltaisesti uhrin elämään. Duodecim 2017;133 (16): 1438-40.

Uusimmat uutiset
Uutisarkisto