RIKU hakee toiminnanohjaajan sijaista

Rikosuhripäivystys hakee toiminnanohjaajan sijaista Pirkanmaan palvelupisteeseen ajalle 1.9.2020-31.8.2021. Rikosuhripäivystyksen Pirkanmaan palvelupiste toimii Setlementti Tampere ry:n yhteydessä Nalkalankadulla Tampereella.

Valtakunnallisesti toimiva Rikosuhripäivystys (RIKU) on näköalapaikka suomalaiseen rikosuhrityöhön. Rikosuhripäivystyksen tehtävänä on parantaa rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasiassa todistavan asemaa vaikuttamalla ja tuottamalla palveluita. Toiminta perustuu ammatillisesti ohjattuun vapaaehtoistyöhön. RIKUssa työskentelee noin 70 palkattua työntekijää ja noin 500 vapaaehtoista.

Toiminnanohjaajan päätehtävä on koordinoida ja tukea RIKUn vapaaehtoisia asiakastyössä. Lisäksi toiminnanohjaajan tehtäviin kuuluu asiakastyö, laaja sidosryhmäyhteistyö sekä kouluttaminen. Työtehtäviin sisältyy jonkin verran ilta- ja viikonlopputyötä sekä matkustamista kotimaassa. Edellytämme toiminnanohjaajalta soveltuvaa korkeakoulututkintoa (esim. sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen), hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, innostavaa ja tavoitteellista työotetta. Arvostamme kokemusta vapaaehtoisten ohjaamisesta, vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä, chat-työstä sekä kouluttamisesta. Eduksi katsotaan myös hyvä suullinen ja kirjallinen viestintäosaaminen, vieraiden kielten taidot ja rikosuhriasioiden asiantuntemus.

Palkkauksessa ja työsuhteen ehdoissa noudatamme yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.

RIKUn logo

Pyydämme toimittamaan vapaamuotoisen hakemuksen sekä ansioluettelon sähköpostilla 16.8.2020 mennessä osoitteeseen: hakemukset@setlementtitampere.fi. Haastattelemme osan hakijoista viikolla 34.

Tiedustelut: katariina.westman@riku.fi

Setlementti Tampere ry:n logo

Uusimmat uutiset
Uutisarkisto