TALK-hankkeessa puhutaan

Keväällä alkanut TALK-hanke keskittyy nimensä mukaisesti keskusteluun ja ymmärryksen lisäämiseen. Hankkeessa koulutetaan omakielisiä ryhmänohjaajia eri kieliryhmistä ottamaan puheeksi yhteiskuntatietoisuutta, kuten tasa-arvoa ja itsemääräämisoikeuksia, koskevia kysymyksiä maahanmuuttajayhteisöissä. Tavoitteena on luoda lisää turvallisia tiloja dialogille ja yhteiselle pohdinnalle. On tärkeää, että sensitiivisistä aiheista on mahdollisuus puhua omalla äidinkielellä. Tavoittelemme toiminnassamme osallistujia arabian, darin, farsin, kurdi soranin, pashtun ja somalin kieliryhmistä. Ryhmänohjaajien työpanos kielten ja kulttuurien asiantuntijoina ja keskusteluiden käynnistäjinä on merkittävä.

Haluamme hankkeessa olla mukana keskustelemassa ja oppimassa siitä, mistä aiheista erityisesti kaivataan lisää tietoa yhteisöissä, ja millä tavalla. Setlementtityön yhtenä perusarvona on halu parantaa heikommassa asemassa olevien ihmisten tilannetta. Yhteiskunnallisen dialogin vahvistaminen ja rikastaminen tukee kotoutumista ja yhdenvertaisuuden toteutumista, ja näitä haluamme osaltamme olla edistämässä.

Hankkeessa on päästy koronakevään jälkeen tositoimiin kesäkuussa, kun pääsimme haastattelemaan omakielisten keskusteluryhmien ohjaajia. Ohjaajille järjestetään sensitiivisten aiheiden puheeksi ottamista koskeva täsmäkoulutus elokuussa ja keskusteluryhmät käynnistetään syyskuussa. Järjestämme myöhemmin syyslukukaudella lisäksi dialogityöpajoja yhteistyössä ammattiopisto Tredun kanssa.

Hankkeen rahoitus on osa työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumista tukevaa valtionavustusta. Kyseessä on vuoden kestävä hanke, joka rakentuu vahvalle yhteistyölle ja eri työmuodoissa aiemmin luoduille hyville käytännöille. Teemme yhteistyötä muun muassa Setlementti Tampere ry:n omien työmuotojen (erityisesti kriisi- ja väkivaltatyö, Didar, Miesten kansalaistalo Mattila, Naistari, Tyttöjen Talo), Sosped-säätiön Vigor –hankkeen, Tredun sekä Tampereen kaupungin Maahanmuuttajainfo Mainion ja Maahanmuuttajien kansainvälisen osaamiskeskuksen kanssa. Haluamme välittää hankkeen teemoista ja havainnoista viestiä myös yhteiskunnan ja eri alojen ammattilaisten suuntaan. Hankkeen puitteissa järjestetäänkin lisäksi ammattilaisille suunnattu seminaari keväällä 2021.

Ajankohtaisia uutisia tiedotamme hankkeen Facebook-sivulla: www.facebook.com/TALK-hanke-104453604622999

Yhteystiedot: www.setlementtitampere.fi/talk

Kuvituskuva Talk-hanke
Uusimmat uutiset
Uutisarkisto