Kun lapsi satuttaa -hanke on käynnistynyt

Kun lapsi satuttaa -hanke etsii ratkaisuja niiden perheiden elämään, joissa erityislapsi tai nuori käyttäytyy väkivaltaisesti. Hanke toteutetaan yhteistyössä Kehitysvammaisten Palvelusäätiön kanssa, Setlementti Tampereen perheväkivaltaklinikka tuo hankkeeseen väkivaltatyön osaamisensa.

Setlementtityön yhtenä perusarvona on halu parantaa heikommassa asemassa olevien ihmisten tilannetta. Perheväkivaltaan on yhteiskunnallisesti alettu kiinnittää enemmän huomiota, niin perheväkivallan kokijoille kuin tekijöillekin on apua ja tukea saatavilla.

Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten vanhempiin tai muihin perheenjäseniin kohdistama väkivalta on kuitenkin edelleen jossain määrin vaikea aihe yhteiskunnassamme niin perheille kuin ammattilaisille. Kotona jatkuvan väkivallan tai sen uhan alla eläminen uuvuttaa ja voi myös traumatisoida vanhempia sekä muita perheenjäseniä. Samaan aikaan apua ja tukea voi olla vaikea saada tai löytää palvelujärjestelmästä.

Kun lapsi satuttaa -hankkeessa pyritään lisäämään tietoa ja ymmärrystä aiheen ympärillä. Tarkoituksena on tukea yksittäisiä perheitä ja samalla kehittää palvelujärjestelmää. Hankkeessa toimitaan tiiviissä yhteistyössä kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden, varhaiskasvatuksen ja sivistystoimen sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Tärkeää on tuoda lasten ja nuorten aiheuttamaa lähisuhdeväkivaltaa esille yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Kun lapsi satuttaa -hanke (2020–2022) toteutetaan Sosiaali- ja terveysministeriön (STEA) tuella Veikkauksen varoista.

Logo, linkki hankesivuille

Lisätietoja ja yhteystiedot

löydät hankkeen verkkosivuilta https://kvps.fi/kun-lapsi-satuttaa

Uusimmat uutiset
Uutisarkisto