Kätketyt äänet -päivä 15.6.

Maanantaina 15.6. vietetään Kansainvälistä kampanjapäivää ikääntyneisiin kohdistuvaa kaltoinkohtelua ja väkivaltaa vastaan. Kätketyt äänet -päivää vietetään Suomessa 15. kertaa, mutta koronatilanteen vuoksi tällä kertaa se järjestetään verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Osallistumme kampanjaan jakamalla Nollalinjan kriisityöntekijän hienon ja tietoa antavan kirjoituksen tästä tärkeästä aiheesta.

Luo toivoa toivottomuuteen

Väkivallasta puhutaan monella eri nimellä. Monimutkaisen väkivaltasanaston selventämiseksi on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaissut (2020) väkivaltakäsitteiden sanaston. Sen mukaan henkinen väkivalta on ihmisen psyykkisen hyvinvoinnin tahallista vahingoittamista. Laiminlyönnillä, josta usein puhutaan kaltoinkohteluna, tarkoitetaan väkivaltaa, jossa hoidosta, avusta, huolenpidosta, tai perustarpeiden tyydyttämisestä riippuvainen ihminen jätetään ilman tarvitsemaansa apua. Ikääntyneisiin kohdistuvalla väkivallalla viitataan väkivaltaan, joka kohdistuu ikääntyneisiin ja aiheuttaa, tai voi aiheuttaa, fyysisiä vammoja, vaarantaa hyvin-voinnin, terveyden, tai turvallisuuden.

Käytettiinpä väkivallasta mitä nimitystä tahansa, se satuttaa ja vahingoittaa. Aina. Siksi tarvitaan auttavia tahoja ja väkivaltatyön ammattilaisia, jotka tunnistavat väkivaltaa, ottavat sen puheeksi ja tukevat väkivallan uhria häntä kunnioittaen. Yksi auttavista tahoista on Nollalinja, joka on puhelimitse toimiva palvelu perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa, sekä kaikenlaista naisiin kohdistuvaa väkivaltaa kohdanneille, heidän läheisilleen ja myös ammattilaisille. Palvelun järjestää THL ja tuottaa uskonnollisesti sekä poliittisesti sitoutumaton Setlementti Tampere ry.

Nollalinjan puheluissa ikäihmisiin kohdistuva väkivalta näkyy esimerkiksi niin, että soittajan aikuiset lapset kiristävät rahaa ja lääkkeitä. Tai puoliso lyö, mitätöi, tai rajoittaa kontakteja kodin ulkopuolelle. Puheluissa edetään soittajan ehdoilla, eikä pakoteta kertomaan mitään, mistä hän ei ehkä vielä ole valmis puhumaan. Vaikeista asioista puhumiseen kuitenkin tuetaan luomalla luottamuksen ilmapiiriä. Kriisipäivystäjä on puheluissa soittajaa varten ja kestää kuulla hänen tarinansa.

Usein soittaja kokee tilanteensa toivottomaksi. Puheluissa turvallisuuden tunnetta lisätään rauhoittamalla, soittajan pystyvyyttä tukemalla ja informaation avulla. Auttajan keskeinen tehtävä onkin lisätä turvallisuutta, pienentää pelkoa ja ennen kaikkea luoda edes pientä toivoa.

Nollalinja päivystää numerossa 080 005 005 vuoden jokaisena päivänä, kellon ympäri. Soittaminen on maksutonta, eikä puhelu näy laskuerittelyssä. Soittaa voi täysin anonyymisti, eikä vastaaja myöskään näe soittajan puhelinnumeroa. Puheluihin vastaavat kokeneet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset.

Christine Mäkinen

Kriisityöntekijä, Nollalinja

Kirjoitus on julkaistu www.katketytaanet.fi/blogi/blogi-200520/

Lisää päivästä

https://www.katketytaanet.fi/

Uusimmat uutiset
Uutisarkisto