NEO-OmaPolun taidenäyttelyn avajaisia vietettiin eilen


Viesti-taidenäyttelyn avajaisia juhlistettiin eilen iloisin mielin Pirkkalassa. Näyttely on NEO-OmaPolun järjestämä ja se on nähtävillä 23. syyskuuta asti Galleria 2:ssa, Pirkkalan pääkirjastossa.

Viesti-taidenäyttely pohjaa ajatukseen viestin muodonmuutoksesta ja ekfraksisesta. Ekfrasis tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yhden taidelajin avulla selitetään tai kuvataan toista, kuten maalaus tulkitaan musiikilla, musiikki tanssilla. Eri taidelajien työpajat tekivät oman tulkintansa edellisestä taideteoksesta. Tulkinnat tehtiin ilman sanallisia selityksiä luottaen siihen mitä taideteos itsessään kertoo. Kukin sai tuoda oman mielipiteensä, näkemyksensä ja vastauksensa viestiin.

Näyttely on syntynyt Setlementti Tampere ry:n ylläpitämän NEO-OmaPolun työpajoissa vuoden 2018-19 aikana. Se koostuu kymmenestä teoksesta, joista kukin kommentoi edellistä.

NEO-OmaPolku tukee nuorten elämänhallintaa ja osallisuutta. Sen kohderyhmänä ovat kehitysvammaiset ja erityistä tukea tarvitsevat nuoret sekä heidän läheisensä. Työmuoto pitää sisällään yksilöohjausta, kulttuuri- ja taidepainotteista pajatoimintaa, kansalaistaitoryhmiä sekä ammatillista ryhmätoimintaa.

Pajatyöskentely vahvistaa itseilmaisua ja arjen taitoja. Se on tavoitteellista, pitkäjänteistä ja prosessinomaista. Pajoissa on vuosittain vaihtuva teema, josta ammennetaan aiheita taiteeseen ja yleissivistykseen.

Uusimmat uutiset
Uutisarkisto