Tukijärjestelmien kankeus ja lapsiperheiden köyhyyttä lisäävä politiikka puhuttivat 3K-Talkissa


Vasemmalta oikealle: erikoisasiantuntijat Tarja, Runak, Susanna ja Tiina sekä Tampereen kaupungilta Maria Päivänen, Tarja Laukkanen ja Tiia Heinäsuo.

”Viime vuonna saimme palvelusetelin kautta täydellisen palvelun lastenhoitoon, joka auttoi arjessa. Alkuvuodesta kysyin palveluseteliä uudelleen, mutta viidennen puhelun jälkeen olisi jo toivonut apua, että jaksaa soittaa. Tiedän, että palvelut kyllä ovat olemassa, mutta rahahan se on, mikä ratkaisee monelta osalta. Rahaa kun ei ole itse palveluita ostaa.”

Erikoisasiantuntija, kolmen lapsen äiti

Kuka kuuntelee köyhää? -Tampereen alueverkosto ja yhteistyökumppanit järjestivät keskiviikkona 15. toukokuuta 2019 Kuka kuuntelee köyhiä lapsiperheitä? -keskustelutilaisuuden Nalkalan setlementtitalossa. Osallistujia tilaisuudessa oli päälle parikymmentä. Erikoisasiantuntijoiden puheenvuoroissa korostuivat nykyisten lapsiperheiden palveluiden kankeus sekä köyhyyttä lisäävään politiikan vaikutukset arjen valintoihin. Tilaisuudesta koottu dokumentaatio tulee myöhemmin luettavaksi Kuka kuuntelee köyhää? -verkoston sivustolle www.kukakuunteleekoyhaa.fi.

Kaikille avoimessa tilaisuudessa oli keskustelemassa köyhyydestä omakohtaista kokemusta omaavia erikoisasiantuntijoita, lapsiasiamies Tiia Heinäsuo, lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelulinjapäällikkö Maria Päivänen, lapsiperheiden sosiaalityön palveluohjaaja Tarja Laukkanen sekä useita kolmannen sektorin edustajia. Tilaisuuden järjestäjinä toimivat 3K -Tampereen alueverkosto, Setlementti Tampere ry, Pelastakaa Lapset ry ja Tampereen Kaupunkilähetys ry. Illan juontajana toimi erikoisasiantuntija Susanna Saxberg.

Kuka kuuntelee köyhää? -verkoston (3K-verkosto) tilaisuudet ovat osa Köyhän ääni kuuluviin maakunnissa -hanketta. Verkoston tavoitteena on synnyttää keskustelua köyhyydestä, aktivoida kansalaisia mukaan keskusteluun ja toimintaan sekä esittää konkreettisia ehdotuksia köyhyyden vähentämiseksi. Tampereen aluekoordinaattorina 16.6. saakka toimii Tiina Paakkola.

Lisätietoja Kuka kuuntelee köyhää? -Tampereen alueverkoston toiminnasta:

Tiina Paakkola, aluekoordinaattori

tiina.paakkola@3kverkosto.fi

050 4761872

Nalkalankatu 12 G, 33200 Tampere

Köyhän ääni kuuluviin maakunnissa -hanke

Kuka kuuntelee köyhää? -verkosto

Uusimmat uutiset
Uutisarkisto