Seksuaaliväkivaltatyöhön tarvitaan resursseja nyt ja tulevaisuudessa

Anna Kontula (Vas.) ja Olli-Poika Parviainen (Vihr.) saapuivat Nalkalan Setlementtitalolle 4.2.2019 tutustumaan järjestön väkivaltatyöhön sekä keskustelemaan seksuaaliväkivaltaan liittyvistä ajankohtaisista asioista ja ilmiöistä.

Setlementti Tampere ry:n toiminnanjohtaja Mervi Janhunen-Ruusuvuori avasi tilaisuuden alustamalla yhteistä keskustelua. Hän ilmaisi huolensa, miten seksuaaliväkivaltakysymyksistä tehtiin julkisuudessa yhtäkkiä maahanmuuttajakysymys ja miten tässä yhteydessä hyökättiin myös monikulttuurista työtä tekeviä järjestöjä vastaan.

Janhunen-Ruusuvuori painotti, kuinka lainsäädännön kehittämisen ja rangaistuksista keskustelun ohessa on kiinnitettävä huomiota myös palvelujärjestelmän puutteisiin. Hän pyysi kansanedustajia ja yhdistyksen työntekijöitä yhdessä pohtimaan, miten huolehditaan siitä, että seksuaaliväkivaltaa kokeneille on tarjolla kriisiapua ja muita tukipalveluja, jotka auttavat toipumaan vaikeasta kokemuksesta? Millä resursseilla tehdään seksuaalirikoksia ennaltaehkäisevää työtä? Vaikuttaako sote- ja maakuntauudistus seksuaaliväkivaltaa kohdanneiden palveluihin?

Nollalinjan yksikönjohtaja Päivi Sinkkonen jatkoi keskustelun alustusta esittelemällä Nollalinjan toimintaa. Kaksi vuotta sitten joulukuussa avattiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen järjestämä Nollalinja, joka toimii ”hätäkeskuksena” lähisuhdeväkivaltaa kohtaaville ihmisille.

Vuositasolla puheluita Nollalinjalle tulee noin 10 000: Se tarkoittaa puhelu per tunti ympäri vuoden. Soittajista lähes 90% on väkivallan uhreja, naisia 88% ja miehiä 12%. Yli 70%:ssa tapauksista väkivallan tekijä on puoliso tai seurustelukumppani. Väkivalta voi olla henkistä, fyysistä ja seksuaalista luonteeltaan.

Sinkkonen kertoi, että valtakunnallisella tasolla palveluissa on nähtävissä epätasa-arvoa asuinpaikasta riippuen. Apua tarvitseville ei ole aina saatavilla palveluita, joiden piirin ohjata hätätapauksissa. Sinkkonen nosti esille yleisenä haasteena sen, että järjestökentän palveluiden rahoituksen määräaikaisuus aiheuttaa epävarmuutta. Järjestöt paikkaavat kunnallisten palveluiden puutteita, osittain vapaaehtoisvoimin.

Yksikönjohtaja Satu Hintikka esitteli Setlementti Tampere ry:n Väkivalta- ja kriisityön yksikön tarjoamia palveluita ja työmuotoja. Vuositasolla koko yksikössä asiakaskontakteja kertyy reilu 3500. Seksuaaliväkivaltatyöhön keskittyvä Välitä! - yksikkö tarjoaa kriisiapua ja tukiryhmiä seksuaalista väkivaltaa kokeneille, tehneille ja molempien läheisille. Yksikössä tehdään myös ennalta ehkäisevää ja vaikuttamistyötä väkivallan vähentämiseksi.

Suurimmaksi haasteeksi Hintikka nostaa väkivaltatyöyksikön resurssipulan ja siitä johtuvan jatkuvan tasapainottelun etsivän-, ennaltaehkäisevän- ja kriisityöskentelyn välillä.

Hänen mukaan esimerkiksi nuoret seksuaalirikosten uhrit eivät saa apua tällä hetkellä julkisista palveluista: jonot ovat kohtuuttoman pitkiä ja ammattilaisten väkivaltaosaaminen on kirjavaa. Hän on huolissaan myös siitä, ettei SOTE:ssa ole huomioitu riittävästi väkivaltapalveluiden tarvetta. Kriisityölle ei löydy rahoittajaa, ja esimerkiksi Pirkanmaan Seri-tukikeskus (TAYS) on aloittamassa ilman tarvittavaa kriisityön rahoitusta.

Hintikan mukaan tehokkaita keinoja ennalta ehkäisyyn on jo löydetty, kyse on tahtotilasta panostaa tähän työhön. Rahalliset panostukset uhrien tukemiseen ja tekijöiden ennalta ehkäisevään työhön tuottaisivat moninkertaisia säästöjä.

Seksuaalirikosten ennaltaehkäisy lähtee hänen mukaansa siitä, että seksuaalikasvatus sekä turva- ja tunnetaitojen opettelu olisi osana kasvatus- ja opetussuunnitelmaa jo päiväkodeissa ja kouluissa.

Matalan kynnyksen palvelut uhreille tulisi saattaa kuntoon pysyvän rahoituksen avustuksella. Hän peräänkuuluttaa matalan kynnyksen apua ja hoito-ohjelmia myös tekijöille. Hän mainitsee esimerkkinä Uusi Suunta -ohjelman, jonka tulisi olla saatavilla myös rikosseuraamusjärjestelmän ulkopuolella, koska valtaosa tekijöistä ei tule viranomaisten tietoon. Hän kaipaisi poliisille lisää resursseja kenttätyöhön, tutkintaan ja nettityöhön, koska kiinni jäämisen riski ehkäisee rikoksia tehokkaimmin.

Lainsäädäntöuudistuksesta Hintikka huomauttaa, että ulkomaalaislakien muutokset eivät ehkäise yhtään seksuaalirikosta, ei myöskään seksuaalirikoslainsäädännön yksittäiset korjaukset. Tarvitaan koko seksuaalirikoslain kokonaisuudistus, jossa väkivallan sijaan ratkaisevaksi nostetaan suostumuksen puute. Rangaistusasteikkojen sijaan pitäisi pyrkiä vaikuttamaan oikeuskäytäntöön ja asenteisiin.

Hintikka korostaa, että riskiä seksuaalirikoksiin ei lisää maahanmuuttajatausta sinänsä, vaan se, jos ihmiseltä puuttuu tunne oman elämän hallinnasta, usko tulevaisuuteen ja läheiset ihmissuhteet – kuten on monen yksin maahan tulleen ja kielteisen oleskelulupapäätöksen saaneen turvapaikanhakijan kohdalla. Tätä riskiä voidaan vähentää ohjaamalla resursseja maahanmuuttajien kotouttamista vahvistavaan työhön. Tällaista yhteisötyötä tehdään mm. Setlementti Tampere ry:n Didar-työssä, Naistarilla ja Mattilassa, mutta tätäkin työtä tarvittaisiin monin kerroin lisää.

Kontula ja Parviainen olivat valmistautuneet tilaisuuteen hyvin. Kommentteja, kysymyksiä ja keskustelua nousi monenlaisista teemoista: mies uhrina – nainen tekijänä, maahanmuuttajataustaisten naisten tuen tarve, arpajaislakiin suunnitellut muutokset ja järjestöjen rahoitus, julkisen sektorin vastuut ja rajanveto järjestöjen avustusrahoitteisiin palveluihin jne.

Setlementti Tampere ry:n puheenjohtaja Risto Karttunen kiitti kansanedustajia asiantuntevasta keskustelusta ja järjestön työyhteisöä aktiivisesta osallistumisesta ja ajatusten jakamisesta.

Keskusteluun varattu aika jäi lyhyeksi aiheen ollessa niin moniulotteinen. Yhteinen lopputulema oli se, että järjestöjen tekemä väkivaltatyö on erittäin tärkeää. Palveluja tarvitaan ja järjestöt tarvitsevat resursseja niiden järjestämiseen. Tämä tulee huomioida myös sote- ja maakuntauudistuksessa.

Lisätietoja:

Mervi Janhunen-Ruusuvuori

Toiminnanjohtaja

Setlementti Tampere ry

Nollalinja

Välitä!

Didar

Perheväkivaltaklinikka

Uusimmat uutiset
Uutisarkisto