Opinnäytetyö Naistarin yhdenvertaisuudesta

Minna Maria Huttu-Hiltusen opinnäytetyö "Syrjinnästä vapaa alue - Kuinka yhdenvertaisuus toteutuu Kansainvälisellä naisten tapaamispaikka Naistarilla?" on nyt luettavissa ja ladattavissa täältä.

Tämän opinnäytetyön tarkoitus on tutkia, kuinka yhdenvertaisuus toteutuu Kansainvälisellä naisten tapaamispaikka Naistarilla. Kansainvälinen naisten tapaamispaikka Naistari on Setlementti Tampere ry:n monikulttuurisen työn muoto. Naistari on sekä opinnäytetyöni tutkimuskohde, että tilaaja. Naistarin tarkoituksena on tarjota maahanmuuttajanaisille ja lapsille turvallinen tila, jossa he voivat osallistua eri aktiviteetteihin, saada vertaistukea sekä palveluohjaukselliseksi luonnehdittavaa ohjausta ja neuvontaa Suomen palvelujärjestelmään liittyvissä kysymyksissä sekä muissa arkeen liittyvissä asioissa.

Setlementti Tampere kiittää Minna Mariaa hyvästä työstä ja komeasta opparista.

Uusimmat uutiset
Uutisarkisto