Naistari logo

Kansainvälisten naisten tapaamispaikka Naistari on monikulttuurinen olohuone Hervannassa. Naistari on auki neljänä päivänä viikossa ja sen tarkoituksena on tarjota maahanmuuttajanaisille ja -lapsille tila, missä he voivat turvallisesti osallistua erilaisiin aktiviteetteihin. Naistarilla maahanmuuttajanaiset voivat esimerkiksi opiskella suomen kieltä, harjaannuttaa kielen käyttöä keskustelun avulla sekä jakaa kokemuksiaan Suomessa elämisestä. Kielikursseja järjestetään nonstop-periaatteella yhteistyössä Setlementti Ahjolan kanssa.

Naistarilla panostetaan työllisyyden hoitoon ja kuntouttavaan työtoimintaan. Työtoimintaa käytetään kielenoppimisen ja sosiaalisen kuntoutuksen välineenä.  Naistarilla on maahanmuuttajataustaisia naisia harjoittelussa, kuntouttavassa työtoiminnassa tai valmentavassa työtoiminnassa.

Naistarin toiminta ehkäisee sosiaalisten ongelmien syntymistä yksilö- ja yhteisötasolla. Naistari ei paikkaa julkisen sektorin palveluita vaan pyrkii yhteistyössä julkisen sektorin kanssa tunnistamaan muuttuvia tarpeita, kehittämään uusia tapoja kohdata ongelmia ja tarjoamaan mahdollisuuksia osallisuuteen ja yhteiskunnassa selviytymiseen. Naistarilla

tehdään siten työtä kotoutumisen tukemiseksi sekä syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja jo alkaneen syrjäytymiskierteen katkaisemiseksi.

Naistari toteuttaa palveluohjausta mm. terveyspalveluihin, sosiaaliturvaan, Kelaan, asumistukiasioihin sekä oikeusturvaan liittyvissä asioissa.

Tapaamispaikassa naiset saavat tarvitessaan apua erilaisissa kriisitilanteissa ja ohjausta muiden auttamistahojen luo.

 

  • kielikurssit naisille jotka eivät helposti sijoitu yhteiskunnan tarjoamiin kotoutumisohjelmiin.

  • avoin monikulttuurinen olohuone

  • palveluohjaus

  • sosiokulttuurinen työ

  • psykososiaalinen tuki

  • työelämään poluttaminen

  • opiskelijaharjoittelut

  • velkaneuvonta

 

Tutustu toimintaan:

Yhteystiedot:

Kansainvälinen naisten tapaamispaikka NAISTARI
 

Lindforsinkatu 4
33720 Tampere

www.naistari.fi

Yksikönjohtaja
Suvi Nieminen
Puh. 050 306 5735

suvi.nieminen@
setlementtitampere.fi

Ohjaaja (thai)
Hemsut Phitsawong
Puh.050 325 3177

hemsut.phitsawong@
setlementtitampere.fi