Lindforsinkadun yhteisö


Tampereella sijaitseva Lindforsinkadun yhteisö tarjoaa tukiasumista 18-29-vuotiaille tamperelaisille ja oriveteläisille nuorille aikuisille, jotka tarvitsevat sosiaalisten ja terveydellisten syiden vuoksi tukea ja ohjausta elämänhallinnan vahvistamisessa. Tuen tarvetta määrittävät yksilölliset elämäntilanteet; haasteita voivat aiheuttaa mm. päihde- ja mielenterveysongelmat tai neuropsykiatriset häiriöt.  Jokaiselle asiakkaalle laaditaan yksilöllinen palvelusuunnitelma yhteistyössä asiakkaan kanssa. Asiakkaat asuvat omissa yksiöissään Setlementtiasunnot oy:n vuokralaisina.

Asumispalvelun lähtökohtana on asunto ensin -periaatteen mukainen toiminta, jossa asunto on lähtökohta ja perusedellytys nuoren sosiaalisen kuntoutumisen prosessin käynnistämiselle ja onnistumiselle. Toiminta perustuu asiakkaan ja yhteisöohjaajien keskinäisen luottamuksen rakentamiseen sekä asiakkaan voimavarojen ja osallisuuden vahvistamiseen. Tavoitteena on, että nuoren asuminen onnistuu, arkielämän taidot vahvistuvat ja tukiasumisen päätyttyä nuorella on valmiudet siirtyä itsenäiseen asumiseen tai on saavutettu sellainen toimintakyvyn aste, jolloin pärjätään kevyemmällä asumisen tuella.

Työskentelyssä hyödynnetään menetelmiä, jossa keskitytään arjen asumisessa tarvittaviin taitoihin sekä psykoedukatiivista työotetta sosiaalisen toimintakyvyn, itsetuntemuksen ja -arvostuksen vahvistamiseksi – ymmärrys omasta toimintakyvystä kasvaa ja sen ylläpitämiseen on nuorella itsellä opeteltuja keinoja.

Asiakkaiden viikko-ohjelma sisältää perjantaisen yhteisökokouksen sekä säännölliset yksilötapaamiset yhteisöohjaajien kanssa vähintään kerran viikossa. Tavoitteena on löytää asiakkaille mielekästä sisältöä arkeen, ja moni yhteisön jäsen sitoutuukin tukiasumisen aikana esimerkiksi opintoihin tai kuntouttavaan työtoimintaan. 

Henkilöstö 

Lindforsinkadun yhteisössä työskentelee kaksi yhteisöohjaajaa, jotka ovat koulutukseltaan sosionomeja (AMK). He ovat paikalla arkisin kello 8–18 sekä lauantaisin ja arkipyhinä 7 tunnin ajan. Ilta- ja viikonlopputyö mahdollistaa opiskelemassa tai työelämässä olevien asiakkaiden tapaamisen. Yhteisöohjaajat työskentelevät palveluohjauksellisella työotteella. Heillä on myös osaamista neuropsykiatrisen valmennuksen ja mielenhyvinvoinnin saralla

 

Pirkanmaan Setlementtipalvelut Oy

Pirkanmaan Setlementtipalvelut Oy:n arvopohja on sama kuin omistajaorganisaation eli Setlementti Tampere ry:n. Kohtaamme ihmiset kunnioittavasti uskoen heidän omiin voimavaroihinsa. Toimimme paikallisesti ja yhteisöllisesti vahvistaen ihmisten osallisuutta ja mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä. Edistämme oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta. Näistä lähtökohdista käsin työskentelevät myös Lindforsinkadun yhteisön yhteisöohjaajat. 

YHTEYSTIEDOT: 

Lindforsinkatu 9 B
33720 Tampere

 

Yhteisöohjaajat:
Niina Kankainen
050 5131 083
Sonja Koivusalo

046 9208 195


Jenni Heikkilä

vastaava ohjaaja
(50% työaika, parhaiten tavoitettavissa loppuviikosta)
050 590 2869

 

Sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi @setlementtitampere.fi